לתשומת לבכם! המשרד בחופשה, הזמנות שיבוצעו כעת יכנסו לביצוע רק ב-15/3/2019